11.04.2012

Kesempurnaan Iman

Tulisan yang berhubunganقال النبى صلى الله عليه والسلم : الايمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لااله الاالله وأدناهااماطة الأدى عن الطريق والحياء شعبة منالايمان, رواه المحدثون

Rasulullah saw bersabda: “Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan 'La ilaha illallah' (tauhid), dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (gangguan) dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang iman." [HR. Bukhari, Muslim].

Yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Banten : Amal perbuatan seseorang yang menunjukkan kuatnya iman atau sempurna imannya, yang mengerjakan cabang iman sebanyak 77 cabang. Jadi pasang surut iman seseorang tergantung dari cabang-cabang iman tujuh puluh tujuh.
ايماننا بضع وعين شعبة # يستكملنها اهل فضل يعظم

Iman kita ada 77 cabang, barang siapa yang dapat mengerjakannya, dialah ahli keutaman yang sempurna
Ke-77 cabang itu adalah :
 1. Iman kepada Allah Azza wa Jalla 
 2. Iman kepada para rasul Allah seluruhnya 
 3. Iman kepada para malaikat 
 4. Iman kepada Al-Qur’an dan segenap kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya 
 5. Iman bahwa qadar – yang baik ataupun yang buruk – adalah berasal dari Allah 
 6. Iman kepada Hari Akhir 
 7. Iman kepada Hari Berbangkit sesudah mati 
 8. Iman kepada Hari Dikumpulkannya Manusia sesudah mereka dibangkitkan dari kubur 
 9. Iman bahwa tempat kembalinya mukmin adalah Surga, dan bahwa tempat kembali orang kafir adalah Neraka 
 10. Iman kepada wajibnya mencintai Allah 
 11. Iman kepada wajibnya takut kepada Allah 
 12. Iman kepada wajibnya berharap kepada Allah 
 13. Iman kepada wajibnya tawakkal kepada Allah 
 14. Iman kepada wajibnya mencintai Nabi saw 
 15. Iman kepada wajibnya mengagungkan dan memuliakan Nabi saw 
 16. Cinta kepada din, sehingga ia lebih suka terbebas dari Neraka daripada kafir 
 17. Menuntut ilmu, yakni ilmu syar’i 
 18. Menyebarkan ilmu, berdasarkan firman Allah : “Agar engkau menjelaskannya kepada manusia dan tidak menyembunyikannya” 
 19. Mengagungkan Al-Qur’an, dengan cara mempelajari dan mengajarkannya, menjaga hukum-hukumnya, mengetahui halal haramnya, memuliakan para ahli dan huffazh-nya, serta takut pada ancaman-ancamannya 
 20. Thaharah 
 21. Sholat lima waktu 
 22. Zakat 
 23. Puasa 
 24. I’tikaf 
 25. Haji 
 26. Jihad 
 27. Menyusun kekuatan fii sabilillah 
 28. Tegar di hadapan musuh, tidak lari dari medan peperangan 
 29. Menunaikan khumus 
 30. Membebaskan budak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 
 31. Menunaikan kaffarat wajib : kaffarat pembunuhan, kaffarat zhihar, kaffarat sumpah, kaffarat bersetubuh di bulan Ramadhan ; demikian pula fidyah 
 32. Menepati akad 
 33. Mensyukuri nikmat Allah 
 34. Menjaga lisan 
 35. Menunaikan amanah 
 36. Tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa manusia 
 37. Menjaga kemaluan dan kehormatan diri 
 38. Menjaga diri dari mengambil harta orang lain secara bathil 
 39. Menjauhi makanan dan minuman yang haram, serta bersikap wara’ dalam masalah tersebut 
 40. Menjauhi pakaian, perhiasan, dan perabotan yang diharamkan oleh Allah 
 41. Menjauhi permainan dan hal-hal sia-sia yang bertentangan dengan syariat Islam 
 42. Sederhana dalam penghidupan (nafkah) dan menjauhi harta yang tidak halal 
 43. Tidak benci, iri, dan dengki 
 44. Tidak menyakiti atau mengganggu manusia 
 45. Ikhlas dalam beramal karena Allah semata, dan tidak riya’ 
 46. Senang dan bahagia dengan kebaikan, sedih dan menyesal dengan keburukan 
 47. Segera bertaubat ketika berbuat dosa 
 48. Berkurban : hadyu, idul adh-ha, aqiqah 
 49. Menaati ulul amri 
 50. Berpegang teguh pada jamaah 
 51. Menghukumi diantara manusia dengan adil 
 52. Amar ma’ruf nahi munkar 
 53. Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa 
 54. Malu 
 55. Berbakti kepada kedua orang tua 
 56. Menyambung kekerabatan (silaturrahim) 
 57. Berakhlaq mulia 
 58. Berlaku ihsan kepada para budak 
 59. Budak yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya 
 60. Menunaikan kewajiban terhadap anak dan isteri 
 61. Mendekatkan diri kepada ahli din, mencintai mereka, dan menyebarkan salam diantara mereka 
 62. Menjawab salam 
 63. Mengunjungi orang yang sakit 
 64. Mensholati mayit yang beragama Islam 
 65. Mendoakan orang yang bersin 
 66. Menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan para pembuat kerusakan, serta bersikap tegas terhadap mereka 
 67. Memuliakan tetangga 
 68. Memuliakan tamu 
 69. Menutupi kesalahan (dosa) orang lain 
 70. Sabar terhadap musibah ataupun kelezatan dan kesenangan 
 71. Zuhud dan tidak panjang angan-angan 
 72. Ghirah dan Kelemahlembutan 
 73. Berpaling dari perkara yang sia-sia 
 74. Berbuat yang terbaik 
 75. Menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua 
 76. Mendamaikan yang bersengketa 
 77. Mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga mencintainya untuk dirinya sendiri, dan membenci sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia juga membencinya untuk dirinya sendiri 
Sumber dari Kitab Qomi' Al-Thughyan 'ala Manzhumati syu'ub Al-Iman, syarah al-muhqiq Al-Syech Muhammad Nawawi bin Umar lil-imami al-'allamah Al-Syech Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Syafi'i Al-Kusyini Al-Malyabari

1 komentar:

cara pembelian ace maxs on 11/30/2012 mengatakan...

terima kasih telah berbagi ilmu agama.. selama ini yg hanya saya tahu iman cuma 5, tapi ternyata banyak cabangnya :)

Posting Komentar

 

Kunjungan


Aktifitas

Uzy Ibni Muhammad Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template